Wednesday, March 15, 2017

Hẹn Về Người Không Về - Thuyên Huy


Hẹn Về Người Không Về
 
 

 

Người hẹn tôi sẽ về bên phố cũ
Mùa thu sang cùng nhặt lá vàng rơi
Trải đường xưa gối tay chờ chuông đổ
Nói nhau nghe chuyện từ buổi xa người

 
Hôm người đi hạ sang mùa đầu ngõ
Phượng đỏ rưng màu mắt ướt sân trường
Bến xe chiều tôi tiễn người ngày đó
Còn lại đây một chút thoáng dư hương

 
Mùa sang mùa người vẫn xa biền biệt
Ghế đá xưa tôi lặng lẽ một mình
Đêm bên đèn đọc hoài thư người viết
Nhớ từng giòng như thuộc đoạn thánh kinh

 
Rồi cũng một chiều thu vàng góc phố
Người không về cùng nhặt lá khô rơi
Thu bỏ đi mang theo ngày tháng cũ
Đứng chơ vơ hồn tôi chết nửa đời

 
Thuyên Huy
Trễ chuyến tàu chiều tháng ba về Mebourne 2016

No comments: